Tillbaka Översikt Special

Kappelhamn

Sydost på Hallands Våderö, i en egen lite skärgård, ligger denna fina naturhamn. Kommer man söderifrån har man hjälp av enslinjen; vit gavelspets över kummel på Yttre Käften (se bilden ovan).

Den inre hamnen som är skyddad av Troedshallen mot väster ger skydd mot de flesta vindar utom sydosten. Inseglingen sker säkrast mellan Inre- och Yttre Käften. Längst norrut i bassängen finns en betongplint med plats för tre, fyra båtar. Längs med Troedshallen går det också att ligga men på de flesta ställen får man ligga med långa förtampar och behöver jolle för att komma torrskodd i land. Man kan även förtöja på olika ställen mot de andra öarna. Passa upp för grundflaket mitt i hamnen.

Den yttre hamnen är inte lika skyddad. Vid västlig vind rullar sjön in men om vinden kommer lite mer från nord ligger man fint, liksom för ostliga vindar. Det är lite sjögräs på botten men som regel kan man hitta en sandplätt att lägga ankaret på om man vill svaja. På Inre Käften går det fint att lägga till. Man kan även förtöja längst ut på den ostligaste udden mot själva huvudön men där är djupet bara omkring 1,5 meter.


Skylten på Kobryggan.

Kappelhamn med Kullabergs karakteristiska profil i horisonten.

Inre hamnen. Långa tampar mot Troedshallen.

Yttre hamnen med Kummeln på Yttre Käften i förgrunden.

Det är Hallands Väderös Segelsällskap som fixat kummeln

Hallands Väderös Segelsällskap har även markerat grundflaket i inre hamnen med en västprick.

Ligger man i inre hamnen och inte har jolle måste man vada för att komma in på ön.

Är inte vattenståndet högt når vattnet inte mycket mer än till knäna.

Det är fler som vadar.

Men alla behöver inte vada. Det är gott om gråtrut och en och annan havstrut.

Trutar över Koön.

Längst in i yttre hamnen ligger en fin sandstrand.

Fint att kryssa bland skären.

I Lotsstugan, stugan med den vita gavelspetsen, inryms Väderömuseet.

En varm sommardag ...

Även ute på de små skären grönskar det i klippskrevorna.

Efter regnet.

Betongplinten i den inre hamnen.

Den inre hamnen ger bra skydd i sydvästvind.

Kappelhamn från sydväst.

N 56°25'80 - O 12°34'24
Tillbaka