Tillbaka Översikt Special

Möhamn

Vid insegling till Möhamn söderifrån är det några grund som man får se upp med. Kommer man från Kappelhamnshållet kan man hålla rak västlig kurs mot den lägsta sänkan på Orskären för att gå emellan dem. Väl förbi är det inga problem. Hamnen är mindre än Sandhamn och Kappelhamn men det finns tillräckligt med svängrum för att droppa akterankare och gå in mot den södra sidan. Det är några bergsdubbar där.

Möhamn lämpar sig bäst i ostliga och sydostliga vindar. Om det blåser i från söder bär det in svall.


Möhamn med Orskären i bakgrunden.

Från röset uppe på ön har man en bedårande utsikt.

Fler bilder
N 56°25'94 - O 12°33'51
Tillbaka