Tillbaka Översikt Special

Inre Lönn (Spiltan)

På Inre Lönns ostsida finns en liten naturhamn som kallas Spiltan. Det ligger några stenar i inloppet som man får passa sig för. Det finns bergsöglor att förtöja i och man ligger bra långsides.


När jag var där var vädret fantastiskt.

Norr om Spiltan finns ännu en liten vik. Där är en del sten. Men håller man sig mot den södra sidan kan man komma in. Det är djupt intill klipporna men ligger man där kan det vara svårt att komma ilan

Enslinje. Håller man sprickan i berget straxs utanför klippan klarar man stenarna i inloppet.

N 57°21'41 - O 12°02'56
Tillbaka