Tillbaka Översikt Special

Balgö (Västra)

På Balgös sydvästra sida ligger några vikar man kan ankra i. Det är inte lätt att hitta landkontakt. Det är fin sandbotten. Inne i de grunda lagunerna låg flera motorbåtar. En vanlig ankringsmetod var att hoppa ur båten och promenera iväg med ankaret.


Inre delen av vikarna är grunda.

Utmärkta vikar för grundgående båtar.

Här ligger jag i den västliga av vikarna. Öppet hav söderut så man vill inte överraskas av hård sydvind.

Grässkär. Där låg det några båtar tidigare på dan. Jag ska kolla där någon gång ...

Senare på kvällen blev jag ensam med kossorna.

På kvällen gled några havskajaker förbi.

N 57°09'37 - O 12°09'66
Tillbaka