Tillbaka Översikt Special

Halsa redd

Halsa redd är öppen mot norr men är bra att ligga i när vinden är sydlig. Ren fin sand ger bra fäste för ankaret.

Det ligger en sten någonstans i det rödmarkerade området i specialen. Något år har den varit utmärkt med en grön prick men de senaste åren har den inte varit det. Jag har letet efter den, men havet är stort ...

När jag seglar in brukar jag gå i enslinjen som de två ostliga vindkraftverken bildar (se foto i specialen). Var gång spanar jag efter stenen men jag kan inte se den, så jag tror att det fritt i den enslinjen. Men jag rekommenderar att ta det lite försiktigt.


Jag brukar ha de två ostliga vindkraftverken (de till vänster på bilden) ens när jag seglar in på redden.

På svaj i Halsa redd utanför Farhults sandstrand.

Inget badväder den här dagen, men stranden lockar ändå.

Här ser man att det är tre vindkraftverk.

Möllan i Farhult.

Vacker kväll.

Säl.

Spegelblankt vatten på Skälderviken.

Årnacke hamn på den östra sidan av Halsa redd.

Enslinjestolpen i Årnacke hamn kan vara till hjälp när man närmar sig stranden. När den kommer över den stora stenen i vattnet närmar man sig tvåmeterskurvan.

N 56°13'65 - O 12°42'75
Tillbaka