Tillbaka Översikt Special

Galtero-Krokholmen

På södra sidan av Galterö, innanför Krokholmen, kan man ligga på svaj i den yttre delen av sundet. När jag var där var det västlig vind men det blev ingen besvärande sjö från sundet. På en av uddarna på Galterö är det en dubb och djupt intill, Ca 1,5 m, Men man får passa upp för en sten som ligger strax utanför. Det är också möjligt att lägga till mot ett av de små skären öster om Krokholmen.

På Galterö reser sig ett kors. Det är Coldinu orden som "planterat" det som sjömärke för sjöexpeditioner.


N 57°38'32 - O 11°44'86
Tillbaka